سفال سقفی

خانهقیمت روز آجرسفال سقفی

سفال سقفی می تواند یک روند طولانی خسته کننده باشد که می تواند بسیاری از افراد را از WO یا WU که با قدرت gm بازی می کنند ، دور کند. پس چرا کمی در هنر ساخت آجر تکامل نمی یابد.

به جای اینکه یکبار آجر تک بسازید و با ساخت قالب آجری آن را کمی صنعتی کنید. مثال

قالب آجری را بسازید سپس قالب آجری را با مقدار x کیلوگرم خاک رس پر کنید ، اما قالب را در کوره تا سخت کنید. قالب از 6 تا 12 آجر بر اساس میزان مجاز کیلوگرم رس در قالب تولید می کند که ممکن است قالب دارای 8 یا 10 شکاف باشد ، بنابراین برای پر کردن قالب از آن خشت زیادی استفاده می کنید.

آجرهای سفالی باید به شکلی که در حال حاضر ایجاد شده باقی بمانند زیرا باید در آجر تراشیده شوند ، اما می توان از سیستم قالب استفاده کرد.

رفتن به بالا