آجر نما رسی

خانهقیمت روز آجرآجر نما رسی

این محصول از خاک رس تهیه شده است. و اولین نمونه از آجری بود که اختصاصاً برای نما در ایران تولید شد. این محصول ابتدا با ابعاد 20×3 سانتی متر تولید می شد. و به همین خاطر به آجر سه سانتی نیز معروف شد.

اکنون این آجر در ابعاد 2.5×31×7 و 2.5×26×5.5 نیز تولید می شود. که در راستای به روز کردن آجر نما رسی این تغییر در ابعاد داده شد.
آجر نما رسی در رنگ های زرد و گلبهی تولید می شود. این دو آجر از نظر مواد اولیه هیچ تفاوتی با هم ندارند. علت متفاوت بودن رنگ آن ها به مدت زمان پخت آن ها باز می گردد. آجر نما رسی زرد به علت حرارت دیدن بیشتر، سرخی خاک رس خود را از دست می دهد و زرد رنگ می شود. اما قیمت آجر نما رسی زرد با قیمت آجر نما رسی گلبهی تفاوتی ندارد.
این آجر باید به سرعت پس از تولید بر روی نما کار شود. در غیر این پس از دو هفته لکه های سفیدی روی آن نمایان می شود که به آن گل آهک گفته می شود. و عملاً آجر غیر قابل استفاده می شود.

رفتن به بالا