آجر سفال 10×20 سانتی در مواردی مانندی تیغه های جدا کننده داخلی استفاده می شود.

 

ابعاد اسمی : 20×20×10 سانتی متر

ابعاد واقعی آجر سفال 10 سانتی : 9.5*19.5*19.5 ±.05

 

• مزیت ها:

وزن آجر سفال مورد نیاز در هر متر مربع دیوار نسبت به آجر لفتون یا بلوک های سیمانی بسیار کمتر است. بنابراین علاوه بر کم کردن بار مرده ساختمان ، هزینه حمل آن نیز پایین تر است است. در مجموع استفاده از آجر سفال از آجر لفتون مقرون به صرفه تر است.