آجر سفال 15*20 یا تیغه سفالی 15 سانتی برای جدا کردن فضاهای داخلی و خارجی ساختمان استفاده می شود

ابعاد واقعی آجر سفال 15 سانتی : 13.5*19.5*19.5  ±0.5

ابعاد اسمی : 20×20×15 سانتی متر

• مزیت ها:

از مزایای آجر سفال 15*20 می توان به کاهش وزن مرده ساختمان و همچین کاهش هزینه تمام شده دیوار اشاره کرد.