آجر سفال 20×5.5 کمترین عرض را در بین آجر های سفالی تولید شده را دارد. تیغه سفالی 5.5 در مکان هایی که فضا محدود است استفاده می شود.

ابعاد : 20×20×5.5 سانتی متر