آجر لفتون قرمز 4 سانتی از خاک شیل تهیه شده و به صورت چهار طرف نما و سه طرف نما تولید می شود.

ابعاد : 10×21.5×4 سانتی متر

مزیت ها: دیواری که در آن از آجر لفتون چهار سانتی استفاده شده است ، به علت تناسبات کشیده تر این آجر نسبت به آجر لفتون 5.5 و 7 سانتی، از نمای چشم نواز تری برخوردار است.