آجر لفتون قرمز یا آجر نمای قرمز شیل همان طور که از نام آن مشخص است ، با خاک شیل تولید می شود. این آجر در دو نوع اکسترودی ( سه طرف نما ) و پرسی ( چهار طرف نما ) تولید می شود. آجر لفتون قرمز چهار طرف نما فقط با سفارش قبلی شما تولید می شود.

ابعاد آجر لفتون 5.5 سانتی قرمز : 21.5×10×5.5

ابعاد آجر لفتون 5 سانتی قرمز : 21.5×10×5

• مزیت ها :
آجر لفتون قرمز به دلیل تولید با خاک شیل از مقاومت فشاری بیشتری نسبت به آجر لفتون زرد برخوردار است. دیگر مزیت های آن نسبت به آجر لفتون زرد تلورانس ابعادی و درصد جذب آب کمتر می باشد