آجر نسوز سفید عسلی با داشتن ته مایه رنگ زرد به نمای ساختمان گرمای خاصی می بخشد.

این آجر به صورت تمام اتوماتیک تولید می شود.

 

ابعاد آجر نسوز نما سفید عسلی تیره : 2/5×31×7 سانتی متر

تعداد مورد نیاز در هر متر مربع : 42 قالب

تعدا قالب در هر کارتن : 18 قالب