آجر نما  زرد ، همانطور که از نام آن مشخص است از خاک رس تولید می شود. این آجر در سه سایز 2.5×31×7 و 2.5×26×5.5 تولید می شود